Peninggalan Kerajaan Singasari – Singasari adalah kerajaan Hindu-Budha yang berlokasi di Jawa Timur, tepatnya di samping Gunung Kawi, Kab. Malang. […]