Contoh Pantun – PantunĀ termasuk kedalam salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal hingga di era modern seperti sekarang ini. […]