Contoh Pantun – Pantun termasuk kedalam salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal hingga di era modern seperti sekarang ini. […]